Fotofakta:Fødevarerådgivning og udvikling

Fødevarerådgivning og udvikling er et område hvor vi typisk samarbejder med fødevareproducenter om nye koncepter og produktudvikling. Foodmind udvikler både for råvarerproducenter og forædlingsvirksomheder. Foodmind kan varetage hele processen fra idèudvikling til færdigt produkt, som bland andet omfatter: